GFC-News

MỞ TÀI KHOẢN FOREX CÁI GIÁ CỦA SỰ NÓNG VỘI

131 12/6/2017 2:36:00 PM MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH FOREX
mo-tai-khoan-forex-cai-gia-cua-su-nong-voi
Trước khi muốn mở tài khoản giao dịch hãy đánh giá đúng về bản thân mình

MỞ TÀI KHOẢN FOREX CÁI GIÁ CỦA SỰ NÓNG VỘI

Cái giá của mợ tài khoản giao dịch Forex, tại sao lại vậy?

Đó chính là những người tham gia vào thị trường Forex đều luôn tưởng tượng rằng đây là một cơ hội để thay đổi các giá trị khác một cách nhanh chóng, chính vì thế những người bước vào nghề giao dịch Forex này đã đẫy nhanh trong qua chính học hỏi, vận dụng, cần thời gian để tìm hiểu về thị trường, tìm hiểu về bản thân minh đã vội nghĩ rằng phải giao dịch live thật mời có cảm xúc, mới hiểu, xong chính những người Trước khi muốn mở tài khoản giao dịch hãy đánh giá đúng về bản thân mìnhnày lại là những người mất kiểm soát nhất trên thị trường Forex

Trước khi muốn mở tài khoản Forex người tham gia vào giao d ịch Forex phải:

1. Hiểu biết về thị trường.

2. Quản trị  đươc bản thân.

3. Đánh giá được phương pháp.

4. Quản trị được nguôn vốn phân bổ.

Những giá trị này người tham gia vào thị trường chưa hiểu và trải qua, thì lấy đâu kinh nghiệm để có thể vận dụng và quản trị được các cơ hội giao dịch trên thị trường Forex, cũng như kiểm soát được lòng tham của chính mình.

Ai cũng cho rằng demo không giá trị, vậy với chính cái không giá trị đó bản thân người tham gia vào thị trường Forex đa nghiêm túc  nhìn nhận và đánh giá đúng giá trị này hay chưa. Demo còn chưa quản trị được lấy quái gì quản trị được giá trị thật.

Trước khi muốn mở tài khoản giao dịch hãy đánh giá đúng về bản thân mình, về thị trường, về kinh nghiệm, về chính phương pháp mình đang vận dụng, đó mới là những yếu tố đầu tiền có giá trị để người tham gia vào thị trường Forex này cần cân nhắc.

Trước khi muốn mở tài khoản giao dịch hãy đánh giá đúng về bản thân mình

Bài viết liên quan