GFC-News

SÀN BITFINEX THỊ TRƯỜNG CỦA ĐẦU TƯ

121 12/11/2017 3:47:00 PM MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH COIN (BITCOIN)
san-bitfinex-thi-truong-cua-dau-tu
SÀN BITFINEX THỊ TRƯỜNG CỦA ĐẦU TƯ

SÀN BITFINEX THỊ TRƯỜNG CỦA ĐẦU TƯ

Hiện nay dân giao dịch Bitcoin và coin thường mua bán trên chủ yếu hai sàn: sàn Poloniex và sàn bittrex, hầu hết những người giao dịch SÀN BITFINEX THỊ TRƯỜNG CỦA ĐẦU TƯBitcoin và coin tại Việt Nam đều cho rằng sàn Poloniex và sàn bittrex lớn, xong trên thực tế thì hai sàn giao dịch Bitcoin và coin này vẫn không lơn hơn so với sàn Bitfinex.

Tại sao web www.diendanforex.con lại giới thiệu về sàn Bitfinex này?

Bởi trong thời gian qua để đăng ký được tài khoản, cũng như nâng cấp tài khoản giao dịch tại hai sàn Poloniex và sàn Bittrex đã gập rất nhiều khó khăn cho nhà đầu tư Bitcoin và coin, chính vì vậy hôm nay chúng tôi mới chia sẻ một sán giao dịch Bitcoin và coin nổi tiếng và lớn nhất nhì trên thị trường Bitcoin và coin đó chính là sàn Bitfinex này để nhà đầu tư có thêm lựa chọn khi tham gia giao dịch.

Lượng giao dịch Bitcoin và coin tại sàn Bitfinex này một ngày hiện nay là rất lớn, luôn luôn nằm trong top 1 đến top 3 của thị trường giao dịch Bitcoin và coin hiện này, nằm trên cả sàn Poloniex và sàn Bittrex, thế nên chúng ta là nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm sàn này, để hỗ trợ bản thân minh khi muốn giao dịch trên thị trường Bitcoin và coin này.

 

 

Hotline: 09.0137.0137

Telegram: 09.0137.0137

Zalo: 09.0137.0137

SÀN BITFINEX THỊ TRƯỜNG CỦA ĐẦU TƯ

Bài viết liên quan