GFC-News

ĐẦU TƯ FOREX CẶP CAD/CHF

121 1/9/2018 8:10:00 AM CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX
dau-tu-forex-cap-cadchf
Nếu bản thân mỗi nhà đầu tư Forex không tư làm được những điều

ĐẦU TƯ FOREX CẶP CAD/CHF

09 - 01 - 2018

Nếu bản thân mỗi nhà đầu tư Forex không tư làm được những điềuweb www.diendanforex.com hôm nay ngày 09 - 01 - 2018 gửi đến nhà đầu tư Forex chiến lược Forex cặp ngoại hối CAD/CHF, với một nhà đầu tư Forex trên thị trường khi tham gia vào giao dịch phải tự nhận định được cho chính mình những yếu tố sau:

1. Phải tự nhận định được điểm vào lệnh cho chinh mình.

2. Phải xác định và thích ứng để điều tiết lệnh trên thị trường Forex.

3. Phải biết được điểm thoát của thị trường, chứ không ngồi đợi cán SL.

4. Phải tự biết phân bổ vốn trên thị trường Forex khi giao dịch.

5. Phải điều tiết được lòng tham của chính mình bằng kinh nghiệm.

Nếu bản thân mỗi nhà đầu tư Forex không tư làm được những điều trên, mà tự nhận chiến lược Forex trên thị trường, ăn thì rất ít đến lúc mất thì rất nhiều.

Nếu bản thân mỗi nhà đầu tư Forex không tư làm được những điều

Bài viết liên quan